Skocz do: nawigacja, szukaj

Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 156: Linia 156:
 
         <div class="panel-body">   
 
         <div class="panel-body">   
 
<div class="thumbnail lighter-background">[[File:Kiham-baner.jpg|link=Kategoria:Archiwum_Marii_Furmanek]]</div>
 
<div class="thumbnail lighter-background">[[File:Kiham-baner.jpg|link=Kategoria:Archiwum_Marii_Furmanek]]</div>
           <p class="bs">Tu trzeba dodać opis i zmienić fotografię</p>
+
           <p class="bs">Dokumenty ze spuścizny jednej z najwybitniejszych postaci harcerstwa na Opolszczyźnie</p>
 
         </div>
 
         </div>
 
       </div>
 
       </div>
Linia 166: Linia 166:
 
       <div class="panel panel-danger-border">
 
       <div class="panel panel-danger-border">
 
         <div class="panel-heading">
 
         <div class="panel-heading">
           <h3 class="panel-title">[[:Category:IV_Szczep_ZHP |  IV Szczep im. Szarych Szeregów w Opolu]]</h3>
+
           <h3 class="panel-title">[[:Category:IV_Szczep_ZHP |  IV Szczep im. Szarych Szeregów]]</h3>
 
         </div>
 
         </div>
 
         <div class="panel-body"><div class="thumbnail lighter-background">[[File:Znaczki_tlo.jpg|link=Kategoria:IV_Szczep_ZHP]]</div>
 
         <div class="panel-body"><div class="thumbnail lighter-background">[[File:Znaczki_tlo.jpg|link=Kategoria:IV_Szczep_ZHP]]</div>
Linia 239: Linia 239:
 
       <div class="panel panel-midnight-border">
 
       <div class="panel panel-midnight-border">
 
         <div class="panel-heading">
 
         <div class="panel-heading">
           <h3 class="panel-title">[[:Category:Prace_naukowe_na_temat_harcerstwa | Prace naukowe nt. harcerstwa]]</h3>
+
           <h3 class="panel-title">[[:Category:Prace_naukowe_na_temat_harcerstwa | Prace naukowe na temat harcerstwa]]</h3>
 
         </div>
 
         </div>
 
         <div class="panel-body"><div class="thumbnail lighter-background">[[File:Zhr-baner.jpg|link=Kategoria:Prace_naukowe_na_temat_harcerstwa]]</div>
 
         <div class="panel-body"><div class="thumbnail lighter-background">[[File:Zhr-baner.jpg|link=Kategoria:Prace_naukowe_na_temat_harcerstwa]]</div>

Wersja z 11:05, 8 kwi 2017

Archiwum Cyfrowe
Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego

Archiwum Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego powstało by gromadzić, zabezpieczać i udostępniać materiały z dziejów harcerstwa. Prowadzone przez NWH od lat działania zmierzające do uchronienia przed zapomnieniem lub zniszczeniem znajdujących się w rękach prywatnych archiwaliów, doprowadziły do zgromadzenia wielkiego zbioru materiałów źródłowych związanych z historią tzw. niezależnego harcerstwa w Polsce w okresie powojennym, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Jednym z większych zespołów dokumentów w Archiwum NWH są materiały Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (KIHAM) oraz innych środowisk niezależnego harcerstwa, przekazane przez byłego przewodniczącego Rady Porozumienia KIHAM hm. Stanisława Czopowicza oraz wielu innych instruktorów. więcej...

Dok-baner.jpg

Dokumenty z historii harcerstwa, przede wszystkim środowisk tzw. niepokornego harcerstwa z lat 70. i 80. XX w., ale także wcześniejszych. Unikalny zbiór dokumentów Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (KIHAM) oraz innych środowisk harcerskich z całej Polski.

Foto-baner.jpg

Fotograficzny zapis dziejów harcerstwa, od powstania ruchu po nowe organizacje rodzące się w latach 80. XX w. Wydarzenia historyczne, a także „zwyczajne”: harcerki i harcerze na obozach, biwakach, zjazdach, manifestacjach, w dyskusjach, na służbie, przy pracy, odpoczynku.

Prasaglowna.jpg

Zbiór prasy harcerskiej, przede wszystkim tej niezależnej, wydawanej półlegalnie lub w konspiracji. Kilkadziesiąt tytułów poruszających sprawy bieżące, ale też uniwersalne dla idei harcerskiej. Opisy służby, relacje z obozów, dyskusje programowe, polemiki instruktorskie.

Znaczki tlo.jpg

Znaczki pocztowe, karty, stemple, plakietki, znaczki pamiątkowe i wiele innych – niepokorna ikonografia w historycznym kontekście.

Kiham-baner.jpg

Dokumenty i ikonografia kręgów instruktorów harcerskich, których działalność wyznaczyła rozwój i kierunek odnowy harcerstwa w Polsce od roku 1980.

Zhr-baner.jpg

Dokumenty i fotografie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, powstałej w 1989 r. organizacji kontynuującej działalność niezależnych środowisk harcerskich

Kiham-baner.jpg

Pierwsza alternatywna wobec ZHP organizacja harcerska, utworzona w 1980 r. przez część środowisk KIHAM

Zhr-baner.jpg

Materiały z dziejów pierwszej niezależnej organizacji harcerskiej powstałej po stanie wojennym – w roku 1985

Znaczki tlo.jpg

Archiwalia organizacja powstałej w 1989 r. z inicjatywy instruktorów krakowskich, alternatywnej wobec ZHP i ZHR, a w roku 1992 połączonej z ZHR

Zhr-baner.jpg

Dokumentacja z dziejów Hufca, który jako pierwszy w Polsce przyjął imię Szarych Szeregów i w okresie PRL był ostoją dla wielu środowisk tradycyjnego harcerstwa

Zhr-baner.jpg

Fotografie i dokumenty wybitnego środowiska, którego instruktorzy współtworzyli m.in. NRH i SHK Zawisza

Kiham-baner.jpg

Dokumenty ze spuścizny jednej z najwybitniejszych postaci harcerstwa na Opolszczyźnie

Znaczki tlo.jpg

Materiały z dziejów ważnego środowiska, współtworzącego KIHAM i niezależne harcerstwo na Opolszczyźnie

Kiham-baner.jpg

Materiały z dziejów jednego z najciekawszych szczepów Małopolski, środowiska o wielkim znaczeniu dla społeczności lokalnej i znaczącym oddziaływaniu na harcerstwo niezależne w Polsce

Znaczki tlo.jpg

Środowisko przez dziesięciolecia kultywujące tradycje harcerskie, wiele znaczące w działaniu łódzkiego KIHAM

Kiham-baner.jpg

Jedno z najważniejszych środowisk harcerskich warszawskiego Mokotowa, współtworzące ruch niezależnego harcerstwa oraz KIHAM

Kiham-baner.jpg

Materiały z dziejów jednej z najstarszych drużyn warszawskich, działającej tradycyjnie przy X Liceum im. Królowej Jadwigi

Znaczki tlo.jpg

Kroniki drużyn harcerskich i kręgów instruktorskich, relacje i wspomnienia harcerzy i instruktorów

Zhr-baner.jpg

Prace naukowe i opracowania dotyczące harcerskiego systemu wychowania lub historii harcerstwa

Znaczki tlo.jpg

Unikalny zbiór materiałów z dziejów harcerstwa polskiego na Litwie Kowieńskiej w latach 1918–1945

Zhr-baner.jpg

Archiwalne wydawnictwa społecznej oficyny, od 1980 r. wspierającej swymi publikacjami nurt tradycyjnego harcerstwa

Wydarzenia

1983-06 Cz-wa Biala Sluzba 13.jpg

Biała Służba

Dokumentalny zapis służb medycznych i porządkowych harcerzy uczestniczących w zabezpieczeniu wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II

1988-06 Wykus pogrzeb mjr. Ponurego 01.jpg

Wykus 1988

Powtórny uroczysty pochówek mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w klasztorze w Wąchocku i harcerska akcja na polanie Wykus

1982-09 Czestochowa pielgrzymka harcerska 026.jpg

Pielgrzymki do Częstochowy

Fotografie pokazujące harcerzy pod Jasną Górą w trakcie wspólnych pielgrzymek w latach 80. XX w.

1984 Zakopane AO 02.jpg

Andrzej i Olga 84

Ogólnopolski zlot środowisk KIHAM z okazji odsłonięcia w Zakopanem pomnika Andrzeja i Olgi Małkowskich. Dokumenty, fotografie

1990-09 Turawa Little East Jambo 08.jpg

Little East Jambo

Zlot harcerstwa z ziem wschodnich, który odbył się w Turawie w roku 1990 z inicjatywy Referatu Wschód ZHR

1989-04 Sopot I Zjazd ZHR 33.jpg

I Zjazd ZHR

Fotografie z I Zjazdu ZHR w Sopocie, w kwietniu 1989 r., uchwalającego najważniejsze dokumenty Związku i powołującego pierwsze stałe władze ZHR

1983-03 Warszawa Rajd Arsenal 014.JPG

Rajd „Arsenał”

Rajd organizowany przez Hufiec ZHP Warszawa-Mokotów w rocznicę Akcji pod Arsenałem, spotkanie drużyn związanych z tradycją Szarych Szeregów

1990-09 Turawa Little East Jambo 08.jpg

Rocznice KIHAM

Spotkania byłych członków Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego i środowisk niezależnego harcerstwa z lat 80. XX w.

1981-09 Kraków Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa 043.jpg

Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa

Zlot zorganizowany przez KIHAM we wrześniu 1980 r. na krakowskich Błoniach, wielka manifestacja środowisk tradycyjnego harcerstwa