Skocz do: nawigacja, szukaj

Kategoria:Skaut Londyn 1962-1989

SKAUT - pismo Koła harcerzy z lat 1910-45 w Londynie


SPISY TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH NUMERÓW

1984 1985 Londyn Skaut nr 34-35

Fragmenty o Harcerstwie z Kraju (cz. 1-sza) VI Zjazd ZHP w 1980r. 1; Fragment z pisma "Orzeł Biały" Londyn 1977r. 1-2; Historia Polski najnowsza - 1981r. (anonimowa uliczna ballada) 2-3; Przygody młodego Szkota w PRL 3; Wspomnienia Harcerskie z odległej i niedalekiej przeszłości (cz. 2-ga) Poczatki żeńskiego skautingu Lwów - Warszawa dhna Ewa Grodecka 4-6; Sprawozdanie z działalności Zarzadu Koła Harcerzy z lat 1910-1918 Okręgu Lwowskiego ZHP za czas od 31.X.1934 do 1.V.1936. 7-8; Moje wspomnienia Harcerskie dh Witold Sawicki 8-11; Wiersz Cypriana Norwida 11; Udział harcerzy w walkach 1920 roku 12-13; Harcerstwo polskie na Wschodzie w latach 1942-43 ks.dr Roman Nir 13-16; Wiersz Marii Konopnickiej 16; Harcerstwo w latach okupacji (część 3-cia) Zarys dziejów harcerstwa w Bydgoszczy dh J. Kędzierski 17-23; Relacja rannego w egzekucji harcerza Tadeusza Napierały 24-25; Bohaterskie Dziewczęta dh dr Leopold Obierek 26-29; Wiersz z Kraju autor nieznany 29; Światowy Zjazd Organizacji Kobiecych (cz. 4-ta) Zwiazek Towarzystw Kobiecych we Francji Agnieszka Górska 30-32; Główna Kwatera Harcerek poza granicami Kraju dhna H. Smoleńska 33; Rozmaitości (cz. 5ta) Słowo o przyjacielu dh Kazimierz Gorzkowski 34-36; "List" wiersz Teresy Bogusławskiej 36; W górach - opowiadanie gen. Zygmunta Bohusz-Szyszko 37-38; Jamboree w 1920 roku, w Anglii - opracował dh J. Szkudłapski 39-40; „Orlęta Lwowskie" a - kukiełki dhna H. Smoleńska 40; Harcerenada Hufca "Bałtyk" dhna H. Smoleńska 40; Działalność Koła Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych (cz. 6-ta) Walne Zebranie Koła w dniu 8.VII.l984r. dh Józef Szkudłapski 41; Sprawozdanie Skarbnika dh A. Jan Barycz 42-43; Likwidacja Koła Przyjaciół Harcerstwa w Londynie dhna H. Smoleńska 44; Wiadomości z terenu dhna Barbara Zdanowicz 45; Wiersz "A kiedy przyjdzie taka chwila święta... poeta nieznany 45; Ci co odeszli 46.

1985 1986 Londyn Skaut nr 36-37

Część l-sza Wstęp - Z Ojcem Swiętym przy ognisku1; 50 rocznica śmierci Wielkiego Marszałka. Wiersz Staffa o Marszałku 2; Dh. J.Rowiński Geneza Koła Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych. Ciekawostki, fotografie. 3-4; Drużyny harcerskie w Kraju cz. 2-ga opr. Dh.J Szkudłapski II drużyna im. St.Żółkiewskiego w Kołomyi 5-7; A. Bogusławski Rota harcerska 7; H.O. Jerzy Gradosielski Skauting od 1912 r. w Wilnie 8-10; Dh J.Szkudłałski Hm. Józef Grzesiak-Czarna 13-tka 10-11; Anonim Modlitwa za Solidarność (z Kraju 1985 r.) 12; Harcerstwo poza Krajem cz.3-cia Pokłosie Zjazdowe - Jerozolima 1942 r. Koło Przyjaciół Harcerstwa 13; Hm. Z. Kwiatkowska Polska Kobieta na szlaku wojny Wiersz "Wierzę" 14-15; Wędrowniczka Kazika Pacyrzanka Wódz Zuchów - Tylko wspomnienia 16; Barbara Olek "Dziewczęta z tamtych lat - Platerówki" 17-18; Hm H.Chmielewska "Syberyjskie siekiery" 19-20; Dhna H.Mazierz-Tartik "Złożenie okupu Masajom" 21-22; "Wierzę w Polskę" F.M. wiersz 23; Dhna Z.Smieja Drużyna Jantar Drużyna Wędrowniczek Foto drużyny Harcerek ze Lwowa 24-25; Warszawa, fragment z kampanii wrześniowej (cz .4-ta) Dhna M.Jasiukowicz Moje spotkanie z Jagą Falkowską 26-27; Marsz z Pragi do Warszawy W.T. Wiersz Krzysztofa Baczyńskiego 28; Stanisław Truszkowski Podporucznicy i generał (wrzesień 1939) 29; Wytyczne pracy Pogotowia Harcerek. Z rozkazu gen. Rómmla 29; Zloty i Jamboree (cz. 5- ta) Zlot w Spale 1935 r. Dh.K. 30-31; Jubileuszowy Zlot w Windsor - Anglia (Udział grupy polskich harcerek) 32-34; Na Jamboree w 1957 r. - Udział harcerzy polskich w Sutton Park 35-36; Dyplom dhny A. Chmielewskiej z 1933 r. 36; Z niedalekiej przeszłości (cz. 6-ta) Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie (w Anglii). Polski Uniwersytet na Obczyźnie 37; Ciekawostki. Harcerze z "Trójki" w Pałacu 38-39; Koło Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych (cz.7-ma) Dh J. Witting Harcerstwo w Afryce dha Pancewicza, okładka ksiażki 40-41; Sprawy Koła Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych (Sprawozdanie z działalności) 42; 75-lecie Związku Harcerstwa Polskiego (cz.8-ma) Leonidas Kliszewicz 75 lat Związku Harcerstwa Polskiego 43-45; A. Podhorodecka 75-lecie Zwiazku Harcerstwa Polskiego. Wystawa Harcerek 46-47; W.A. Lasocki Wystawa Harcerek. H. Fikusowa Pochwała Harcerek. 48; Rozmaitości 49; Zlot Harcerek, Harcerzy w Clumber Park (cz.9-ta) W. Saternus, phm. Sztandar z Polski na Zlocie w Clumber Park 50; A. Kołodziej Zlot Harcerzy w Clumber Park 51; P.H. Notatki pozlotowe ZHP 52; J. Wigry - Harcerski Jubileusz 53; Naczelna Rada Harcerska 1985 r. 54; J. Juńczyk Szukajcie Przyjaciół 55; C. Busza-Tarnawska 75-lecie Harcerstwa Folskiego w oczach emerytow 56-57; H. Smoleńska, hm. Wyprawa z Ealingu na Zlot ZHP (Clumber Park) 58; Cześć 10-ta M. Skowrońska, phm. Harcerki na Międzynarodowym Zlocie 59; Magie w Melvern - Nottinghamshire, Anglia, 1985 r. 60-61; "Dziady" Feliks Konarski (Ref-Ren) 62; Ci, co odeszli ś.p. Dhna Z. Dargosz Bogdanik, Dhna Halina Mielżyńska, hm. Bohdan Olizar mgr.praw, hm. Maryla Michałowska, Kmdr. Bohdan Wroński 63-64

1987 Londyn Skaut nr 38

1987 Londyn Skaut nr 38.jpg25 lat Koła dh. J. Rowiński 1; O "Hufcach Polskich" Paweł Milcarek 3; "Łzy z obczyzny" Aleksander Krzywiec 8; Od Tej co w Ostrej świeci Bramie 9; O początkach Koła w "Dzienniku" 14; Łączniczka Szarych Szeregów 15; Piosenka harcerska 16; O "panu w mundurze skautowskim" 17; Ostatni apel Baden-Powella 18; Grób Baden-Powella w Nyeri 19; Harcerstwo Tarnopolskie w latach 1911-1920 Czesław E. Blicharski 22; Nalepki harcerskie 27; Harcerstwo w Wolnym Mieście Gdańsku 28; Dostojni Goście 29; Ci, co odeszli 30.


1988 Londyn Skaut nr 39

1988 Londyn Skaut nr 39.jpg Wypowiedź w sprawie książki "Harcerstwo" ks. Marian Sedlaczek 2; Wspomnienie skautowskie z lat 1911-1914 dh płk. dypl. S. Mayer 8; Pozdrowienie /wiersz/ Kazimierz Przerwa-Tetmajer 12; Praca wojskowa w Chorągwi Okręgu Łódzkiego 1917-1918 dh gen. bryg. E. Radwan-Pfeiffer 13; Święta miłości W. Bełza 16; Pierwszy Skaut Bydgoszczy phm J. Kędzierski 16; Jeszcze o harcerstwie w Gdańsku dh maj. St. Gruca 18; Wspomnienie nauczyciela E. Eckert 18; Sprawozdanie Skarbnika 19.